COORDINADORA CULTURAL
   
   

LA CULTURA POPULAR COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL